تابعیت از طریق سرمایهگذاری

برنامه اخذ تابعیت سنت­کیتس و نویس از طریق سرمایه­گذاری، که از سال 1984اجرائی گردیده است، معتبرترین برنامه اخذ تابعیت اقتصادی در نوع خود می­باشد. افراد می­توانند از طریق یک سرمایه­گذاری معتبر، واجد اخذ تابعیت سنت­کیتس و نویس بشوند. این برنامه تابعیتی، داشتن تابعیت دوگانه را مجاز شمرده و به شدت تحت حمایت قوانین ومقررات محلی می­باشد.

تابعیت سنت­کیتس و نویس را می­توان با سرمایه­گذاری در پروژه­های املاک و مستغلات و با سرمایه­گذاری حداقل 400 هزار دلارآمریکا در پروژه­های تعریف شده و مورد تائید دولت سنت­کیتس و نویس کسب­کرد. علاوه براین، مقداری هزینه­های دولتی به شرح زیر به مبلغ فوق­الذکر اضافه می­شود.

هزینه­های نوعی برای دیگر سرمایه­گذاری­های مشابه

هزینه­های دولتی مورد نیاز

 

400.000 دلار آمریکا حداقل سرمایه مورد قبول
50.000 دلار آمریکا  هزینه دولتی برای فرد درخواست کننده
(هزینه کلی برای خانواده 4 نفره)
25.000 دلار آمریکا هزینه دولتی برای همسر
50.000 دلار آمریکا  هزینه دولتی برای 2 فرزند
(25 دلار آمریکا برای هر فرزند)
21.500 دلار آمریکا هزینه دولتی ثبت سهام
19.500 دلار آمریکا  هزینه­های انجام فرآیند
(7500 دلار آمریکا برای درخواست کننده اصلی+4000دلار آمریکا×3 برای وابستگان*)
25.000 دلار آمریکا هزینه عاملیت شهروندی
15.000 دلار آمریکا  هزینه بررسی گذرنامه و تابعیت
(برای 4 نفر)
10.000 دلار آمریکا حق­الوکاله و هزینه­های حقوقی
616.000 دلار آمریکا هزینه کلی برای خانواده 4 نفره

قیمت تمام شده آپارتمانهای استراحتگاه وآبگرمOasis  که به صورت all-inclusive میباشند برابر با 400 هزار دلارآمریکا بوده

(کل هزینه برای یک خانواده 4 نفره)

تمام هزینه­ها در این مبلغ گنجانده شده و هیچ هزینه مخفی یا جانبی و غیر منتظره­ای وجود نخواهد داشت.

استراحتگاه وآبگرمOasis  همه مخارج و هزینهها را پرداخت خواهد نمود. این به این معناست که سرمایه گذار با هیچ گونه هزینه و مخارج پیش بینی نشدهای مواجه نخواهد شد.

برای حفظ تابعیت ، سرمایه­گذاران می­بایست سرمایه مکفی خود را تا حداقل 5 سال نگاه دارند. پس از این مدت می­توان قدرالسهم خود را به سرمایه­گذار دیگری واگذار نمود که این سرمایه­گذار نیز متعاقبا قادر خواهد بود به واسطه همین سرمایه­گذاری برای اخذ تابعیت اقدام کند. این مزیت امکان کسب یک سود جانبی را نیز اطمینان می­دهد. علاوه براین حتی پس از واگذاری سرمایه­گذاری، تابعیت سنت­کیتس و نویس از سرمایه گذار اولیه سلب نخواهد شد.